Монгол улс, Ховд аймаг, Жаргалант сум
Наран баг, Зүүн 4 зам
Ховд аймгийн онцгой байдлын газар