ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.

2.jpg

Ховд аймгийн Засаг даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/658 дугаар Захирамжийн дагуу Жаргалант суманд үйл ажиллагаа явуулж буй Ресторан, караоке, баар цэнгээний газруудад Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, Гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм, Галын аюулгүй байдлын стандарт, норм нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах хяналт шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top