700 гаруй төрлийн бактер,вирус хүүхдэд ШҮЛС, АГААРААР дамжин халдварладаг

ERId1JYUYAE-sPf.jpg
scroll to top