Дулааны улирлын хувцсанд шилжүүлж, жагсаалын үзлэг зохион байгууллаа

DSC_0346.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/95 дугаар тушаал, Баруун бүсийн төв-Ховд аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/17 дугаар тушаалаар дулааны улирлын хувцсанд шилжүүлж, хувцасны болон жагсаалын үзлэгийг зохион байгууллаа.

scroll to top