Хүн ам олноор цуглардаг, худалдаа олон нийтийн байгууллагад хяналт шалгалт хийгдэж байна

DSC_0310.jpg
Баруун бүсийн төв-Ховд аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 02-ны А/15 дугаар тушаалын дагуу хүн ам олноор цуглардаг худалдаа олон нийтийн байгууллагуудад гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм, стандарт норм нормативын хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын 2020 оны 04 дүгээр сарын 10-30-ны өдрүүдэд зохион байгуулан ажиллаж байна.
scroll to top