ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

0-02-06-3ceade0337e1cfb8dcffb00cf2e825e9f8c01b1b08c6bdb98e9b322950b03929_6f874735b6eda097.jpg

Монгол улсын Шадар сайдын баталсан Жаргалант сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй “Төр, захиргааны байгууллагын барилга байгууламж”-д хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай удирдамжийн хүрээнд Гамшгаас хамгаалах болон Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах  төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг 2023 оны 03 дугаар сарын 1-20-ны өдрүүдэд зохион байгуулан ажиллалаа. Тус хяналт шалгалтыг 14 байгуулагуудад зохион байгуулж  68 зөрчил дутагдалыг илрүүлж,  5 зөрчил дутагдлыг газар дээр нь арилгуулж, бусад зөрчил дутагдалд хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэн ажиллаж байна.  Баруун бүсийн төв-Ховд аймгийн Онцгой байдлын газраас мэдээллээ.

scroll to top