huulo

Монгол Улсын Батлан хамгаалахын багц хууль

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

Хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтүүд

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ /Орос хэл/

Монгол улсын захиргааны ерөнхий хууль 

1. Монгол Улсын үндсэн хууль /6 бүлэг 70 зүйл 1992.01.13/

2. ТӨРИЙН БЭЛГЭ ТЭМДГИЙН ТУХАЙ

3. ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ 

4. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ 

5. Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай /5 бүлэг 

6. ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ

7. Төрийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх тухай /нэг бүлэг 7 зүйл 1995.01.12/

8. Хөдөлмөрийн тухай /15 бүлэг 142 зүйл 1999.05.14/

9. Авлигын эсрэг хууль /3 бүлэг 18 зүйл 1996.04.05/

10. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

11. Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тухай /5 бүлэг 21 зүйл 2001.12.27/

12. ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

13. ТӨРИЙН АУДИТЫН ТУХАЙ

14. ТӨСВИЙН ТУХАЙ

15. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай /5 бүлэг 24 зүйл 2001.12.13/

16. ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН  ТУХАЙ

17. Төрийн нууцын тухай /5 бүлэг 25 зүйл 1995.04.18/

18. БАЙГУУЛЛАГЫН НУУЦЫН ТУХАЙ

19. ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫН ТУХАЙ

20. Архивын тухай хууль 4 бүлэг 27 зүйл 1998.01.02/

21.  МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ

22. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай / 4 бүлэг 21 зүйл 1995.04.17/

23. Харилцаа, холбооны тухай /8 бүлэг 33 зүйл 2001.10.18/

24. ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ

25. АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ

26. Гамшгаас хамгаалах тухай хууль /7 бүлэг 36 зүйл 2003.06.30/

27. ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ

28. Улсын нөөцийн тухай /4 бүлэг 19 зүйл 2007.07.05/

29. Газрын тухай /7 бүлэг 64 зүйл 2002.06.07/

30. Усны тухай /4 бүлэг 30 зүйл 1995.04.13/

31. Ойн тухай хууль /7 бүлэг 38 зүйл 2007.05.17/

32. Хүнсний тухай /5 бүлэг 18 зүйл 1999.10.07/

33. АМЬТНЫ ТУХАЙ

34. ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН ТУХАЙ

35. АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ

36. ГАЗРЫН ТОСНЫ ТУХАЙ

37. ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН ТУХАЙ

38. ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

39. УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ

40. Барилгын тухай /7 бүлэг 28 зүйл 1998.08.07/

41. Малын удмын сан эрүүл мэндийг хамгаалах тухай /5 бүлэг 16 зүйл 2001.06.07/

42. Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай /3 бүлэг 20 зүйл 2006.05.25/

43. Байгаль орчны хамгаалах тухай /7 бүлэг 39 зүйл 1995.03.30/

44. БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

45. СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

46. ЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЛИЙН ЭРГЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ ТУХАЙ

47. УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

48. Таримал ургамлын үр сортын тухай /2 бүлэг 10 зүйл 1999.06.17/

49. ДААТГАЛЫН ТУХАЙ

50. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай /7 бүлэг 25 зүйл 1994.06.13/

51. НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ

52. НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ

53. АЖИЛЛАСАН ЖИЛ, ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ НӨХӨН ТООЦОХ ТУХАЙ

54. ТЭТГЭМЖИЙН ДООД ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

55. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Хариулт үлдээх